Zde je místo pro Vaši reklamu
Zde je místo pro Vaši reklamu
Zde je místo pro Vaši reklamu
Úterý 13. dubna 2021 -

Sumpersko.net

Nově přidaný článek

Vrcholí revitalizace parku Knížecí sady Zábřeh

13.04.2021 - Vrcholí revitalizace parku Knížecí sady Zábřeh -...

Počasí

13.04.2021 - Úterý

Teplota: 5 / 2 - obcasny-Déšť

14.04.2021 - Středa

Teplota: 6 / 2 - Sníh

Zde je místo pro Vaši reklamu

Centrálním příjmem nemocnice v Šumperku ročně projde 85 tisíc pacientů

02. ledna 2017 - 08:02

Zpět na seznam článků

ROZHOVOR s primářem MUDr. Igorem Ziegelheimem, který vede oddělení od jeho vzniku

Centrálním příjmem nemocnice v Šumperku ročně projde 85 tisíc pacientů

MUDr. Igor Ziegelheimem foto: šumpersko.net

Úraz, dopravní nehoda, akutní zhoršení zdravotního stavu jsou nejčastěji důvody, kdy pacient musí vyhledat odbornou zdravotnickou pomoc. Včasná a správně poskytnutá neodkladná péče snižuje následky postižení organismu.

doprava zraněné figurantky; foto: šumpersko.net

Oddělení centrálního příjmu nemocnice v Šumperku vzniklo před dvanácti lety na počátku ledna. (14. ledna 2005 – pozn. red.). Do roku 2009 prošlo třemi etapami výstavby do současné podoby.

FOTOREPORTÁŽ: Nemocnice Šumperk - centrální příjem

Urgemtmí příjem-nepřetržitý provoz; foto: šumpersko.net

Jde o multioborové oddělení poskytující péči 24 hodin denně. „Slouží k zajištění přechodu zdravotní péče z přednemocniční do nemocniční fáze. Je personálně i materiálně vybaveno pro převzetí akutně postižených jednak od posádek zdravotnické záchranné služby, ale i samostatně příchozích nemocných. Na oddělení centrálního příjmu pracuje řada odborných ambulancí. Nepřetržitý provoz mají tři  - chirurgická, interní a urgentní příjem,“ objasňuje primář oddělení Centrálního příjmu Nemocnice Šumperk, Igor Ziegelheim.

ošetření figuntky na urgentním příjmu; foto: šumpersko.net

Primář s třicetiletou praxí v oblasti chirurgie a traumatologie je absolventem Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a oddělení centrálního příjmu a centrální sterilizace vede od jeho vzniku. „V době pohotovostní lékařské služby zajišťujeme centralizovanou péči o všechny pacienty přicházející do nemocnice kromě pacientek gynekologicko-porodnického oddělení a části dětských pacientů. To samo již ukazuje na velmi úzkou spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Olomouckého okraje,“ dodává primář.

pracoviště recepce centrálního příjmu; foto: šumpersko.net

Důležitou součástí oddělení je recepce, kde se přihlásí každý pacient, který přijde k ošetření na centrální příjem. Recepce se stala zároveň informačním centrem jak pro příchozí, tak i pro telefonující.

pracovnice recepce centrálního příjmu; foto: šumpersko.net

Je to po psychické stránce velmi náročná práce - neustálý kontakt s nově přicházejícími pacienty a jejich doprovody, často vystresovanými, vyděšenými a bohužel někdy  také agresivními. „Řada příchozích si neuvědomuje, že celá nemocnice je napojena na informační systém a informace, které požadujeme, jsou nutné, aby byli zařazeni do správné ambulance, aby jim mohly být vytištěny žádanky na vyšetření. Někteří si také neuvědomují, že například předložení průkazky zdravotního pojištění je jejich povinnost,“ říká primář  Ziegelheim. „Chtěl bych požádat všechny naše budoucí pacienty o spolupráci v tzv. administrativních úkonech - ušetříte stresy sobě i nám a urychlíme tak ošetřování pacientů“ obrací se na veřejnost lékař.

administrativa na celntrálním příjmu; foto: šumpersko.net

Jednou z ambulancí oddělení centrálního příjmu je urgentní příjem – pracoviště kam nelze běžně nahlédnout, na kterém se den co den zachraňují lidské životy. Sem přiváží záchranná služba pacienty s ohrožením základních životních funkcí.  „Stav pacienta hlásí na pohotovostní mobilní telefon a tak je možno včas zajistit lékaře oborů, kteří u konkrétního případu budou zapotřebí. Je to nutný mezičlánek mezi rychlou zdravotní pomocí a anesteziologicko-resuscitačním oddělením,“ vysvětluje primář.

Urgentní příjem; foto: šumpersko.net

Urgentní příjem v Šumperku zahrnuje dvě plně vybavená intenzivní lůžka. Kompletní rozvod medicinálních plynů, přístroj pro umělé dýchání, monitory, dávkovací přístroje pro podávání léků atd. Je také kompletně vybaven pro zákroky nutné pro akutní intenzivní péči.

Oddělení centrálního příjmu nemocnice v Šumperk; foto: šumpersko.net

Pracují zde lékaři a setry anesteziologicko-resuscitačního oddělení ve spolupráci s personálem centrálního příjmu.

Anesteziologická ambulance; foto:šumpersko.net

Tzv. emergency  využívají také další akutní ambulance chirurgická a interní. Pokud u jejich pacienta v průběhu ambulantního vyšetření dojde ke zhoršení stavu, přeloží jej na urgentní příjem. „Kromě těchto akutních ambulancí s nepřetržitým provozem, pracuje na centrálním příjmu řada ambulancí s běžnou ordinační dobou od sedmi do patnácti hodin v pracovní dny.  Jsou například anesteziologická ambulance, velký blok ortopedických ambulancí, proktologická, ambulance plastické chirurgie. Nově přibyla ambulance genetická,“ přibližuje primář Ziegelheim.

chirurgický zákrok u figuranta v malém zákrokovém sálku; foto: šumpersko.net

Na kterých odděleních jste pracoval před příchodem na centrální příjem?

MUDr. Igor Ziegelheim: Jsem chirurg a na šumperské chirurgii pracuji od promoce. Správně říkám pracuji, protože s chirurgií jsem nikdy nepřestal. Naštěstí poměrně značné procento pacientů přicházejících na centrální příjem má potíže chirurgického charakteru. Oddělení centrálního příjmu vedu vlastně od jeho založení, nejprve jako vedoucí lékař v rámci chirurgického oddělení a po jeho osamostatnění jako primář.

Kolik na oddělení pracuje zaměstnanců a na jakých pozicích?

odběr krve u pacientky; foto: šumpersko.net

MUDr. Igor Ziegelheim:  Na oddělení pracuje přes čtyřicet zaměstnanců, z toho třicet zdravotních sester a jedenáct sanitářů. Lékaři jsou vysíláni do ambulancí z jednotlivých oddělení - interna, chirurgie, ARO, ortopedie apod.

Co doporučíte zásadního pacientovi, který si způsobí úraz (např. po pádu na lyžích a má oteklé koleno).

MUDr. Igor Ziegelheim: Aby se co nejdříve dopravil na naše oddělení.

ošetření poraněné nohy; foto: šumpersko.net

Kolik zákroků jste provedli za uplynulý rok, případně který zákrok převládal?

MUDr. Igor Ziegelheim: Myslím, že nejlepší představu o vytíženosti oddělení udělá několik stručných čísel. V posledních pěti letech se počty pacientů ustálily jen s menšími odchylkami. Za kalendářní rok projde oddělením centrálního příjmu okolo 85 tisíc pacientů a z toho je téměř 10 tisíc hospitalizováno.

zákrok u figuranta na urgentním příjmu; foto: šumpersko.net

Můžete charakterizovat podle druhů a četnosti zákroků určitá roční období?

MUDr. Igor Ziegelheim: Jsme horská oblast a to myslím hovoří za vše. Zatímco v zimě převládá přísun lyžařů a snowboardistů, zbytek roku jsou to milovníci cyklistiky ve všech podobách, kolečkových bruslí, koloběžek atd. V interní ambulanci pak dominují pacienti s potížemi kardiovaskulárního a respiračního systému.

Během krátké doby bude součástí nemocnice v Šumperku i magnetická rezonance. Jaký to bude přínos pro oddělení, které vedete?

MUDr. Igor Ziegelheim: Vyšetření magnetickou rezonancí je spíše vyšetření plánované. Z akutních se provádí vyšetření poranění páteře - dle doporučení specialisty, event. vyšetření mozku. Myslím, že magnetická rezonance bude velkým přínosem pro jiná oddělení hlavně neurologii, ortopedii a zároveň velkým přínosem pro zdravotní péči celého regionu, kde možnost tohoto vyšetření zatím chyběla.

Urgentní příjem zajišťuje nepřetržitý provoz. Zažil jste za dobu svého působení, že například půl dne nebyl žádný zákrok?

MUDr. Igor Ziegelheim: Je třeba rozlišit centrální příjem a urgentní příjem. Na urgentním příjmu jsme tuto situaci zažili, na centrálním příjmu nikdy.

rentgen figurantky; foto: šumpersko.net

Během svého působení jste jistě vzpomenete na mnoho příběhů. Některé jsou tak silné, že se jen těžko na ně zapomíná. Můžete některý z nich přiblížit?

MUDr. Igor Ziegelheim: Je jich mnoho. Například koncem minulého roku nám zdravotnická záchranná služba přivezla naráz ženu a její tři malé děti. Ženu a dvě holčičky srazil řidič na přechodu a malý chlapec se na to díval z okraje silnice. Tohle je naštěstí příběh se šťastným koncem.

Bylo Vaším „lékařským přáním“ aktivně se podílet na budování a chodu oddělení centrálního příjmu? Co podle Vás je zde nejdůležitější pro kvalitní práci?

Primář MUDr. Igor Ziegelheimem; foto: šumpersko.net

MUDr. Igor Ziegelheim:  Jsem chirurg a řadu let jsem se v této nemocnici věnoval úrazové chirurgii. Po reorganizaci péče o pacienty s úrazy, kdy většina těchto pacientů přešla pod ortopedické oddělení, mi ředitel nemocnice nabídl, abych převzal nově vytvořený centrální příjem a podílel se na jeho vybudování a od té doby to dělám. Nejdůležitější pro práci na centrálním příjmu je dobrá komunikace. Komunikace mezi zdravotníky a pacienty, mezi lékaři různých oborů, mezi lékaři a sestrami, i mezi nelékařským personálem jednotlivých ambulancí. Proto se celou dobu snažíme učit naše lidi, že práce na centrálním příjmu je práce v týmu, ne v jedné ambulanci.
Majitel Nemocnice Šumperk, lékař Martin Polach, mimo investic do zdravotnické technologie, plánuje i stavbu nové vstupní haly, která by navazovala na centrální příjem. „Na jednom místě a pod jednou střechou by zde pacienti našli všechny doprovodné služby, lékárnu, výdejnu zdravotnických potřeb až po kantýnu s občerstvením,“ přiblížila tisková mluvčí Nemocnice Šumperk Hana Szotkowská.

Autor: red., S. Adoltová, foto: sumpersko.net - M. Jeřábek

Fotogalerie

MUDr. Igor Ziegelheimem foto: šumpersko.net

Další články z rubriky

Exkluzivní Fotogalerie

Policie hodnotí první týden opatření

Policie hodnotí první týden opatření

Fotek: 43
Přidáno: 08.03.2021

Jeseníky

Jeseníky

Fotek: 28
Přidáno: 06.01.2021

 
Podmínky užití   |    Prohlášení o přístupnosti   |    Reklama   |    Kontakty

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Sumpersko.net s.r.o. zakázáno.