Zde je místo pro Vaši reklamu
Zde je místo pro Vaši reklamu
Zde je místo pro Vaši reklamu
Středa 24. července 2019 -

Sumpersko.net

Nově přidaný článek

Cizinci na Šumpersku místo zlata prodávají bižuterii

24.07.2019 - Cizinci na Šumpersku místo zlata prodávají bižuterii -...

Počasí

24.07.2019 - Středa

Teplota: 29 / 15 - SkoroJasno

25.07.2019 - Čtvrtek

Teplota: 31 / 14 - SkoroJasno

Zde je místo pro Vaši reklamu

Domácí násilí představuje mnoho podob

07. ledna 2019 - 22:33

Zpět na seznam článků

Případy, které řešila policie v Olomouckém kraji

Domácí násilí představuje mnoho podob

ilustrační snímek zdroj foto: archiv

Domácí násilí může mít formy fyzického, psychického, sexuálního násilí, donucené sociální izolace či ekonomické deprivace. Je násilím páchaným osobami blízkými, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí, páchané zpravidla beze svědků a tím skrytě před očima veřejnosti.

Intenzita násilných útoků se stupňuje a u oběti vede ke ztrátě schopnosti včas tyto násilné incidenty zastavit a efektivně vyřešit narušený vztah. „Nejde o vzájemné napadání, ale o opakované, dlouhodobé a stupňující se násilí jednoho člena rodiny vůči druhému nebo více blízkým osobám,“ uvedla tisková mluvčí policie Olomouckého kraje Irena Urbánková.

K nejvýraznějším formám a projevům domácího násilí patří: Fyzické násilí (facky, kopance, škrcení, rány pěstí, kdy tyto útoky mohou vyústit až v útoky proti lidské důstojnosti, útoky proti zdraví a životu); Psychické násilí (nadávky, obviňování, vyhrožování fyzickým násilím, ničení věcí, které jsou majetkem ohroženého jednice, zvýšená kontrola všeho, co osoba dělá, ponižování, pokořování, omezování samostatnosti a rozhodování o sobě); Sexuální zneužívání (znásilnění, donucení k sexu násilím a pohrůžkami); Sociální izolace (bránění v návštěvách rodiny, izolace od příbuzných a přátel, kontrola telefonátů, nečekané kontroly v zaměstnání); Ekonomická kontrola (omezování přístupu k penězům, neposkytování peněz na provoz domácnosti, vydírání, vynucování).

Klíčovými znaky jsou: Opakovanost a dlouhodobost – z jednoho útoku jakéhokoliv charakteru ještě nelze určit, zda se jedná o domácí násilí; Eskalace (stupňování) – od urážek se napadání stupňuje k psychickému snižování lidské důstojnosti až k fyzickým a závažným útokům, ohrožujícím život a zdraví člověka; Jasné a nezpochybnitelné role – rozdělení na osobu ohroženou a osobu násilnou.

Domácí násilí není vzájemné napadání osob, hádky, rvačky, spory, kdy se role násilné a ohrožené osoby střídají. Neveřejnost – domácí násilí zpravidla probíhá za zavřenými dveřmi bytu či domu, stranou společenské kontroly, často za přítomnosti nezletilých dětí. „Jsou-li však splněny zákonné podmínky a míra rizika dalšího nebezpečného útoku anebo zvlášť závažného útoku proti chráněným zájmům je tak vysoká, že policista dospěje k přesvědčení, že využití jiných oprávnění nezajistí efektivní ochranu ohrožené osoby, lze násilnou osobu vykázat, i když znaky domácího násilí, zejména předcházející útoky, zjištěny nebyly,“ objasnila Irena Urbánková.

policie doporučuje zdroj: PČR

Vykázaná osoba je povinna opustit neprodleně prostor vymezený policistou v potvrzení o vykázání, zdržet se vstupu do prostoru, uvedeném ve vykázání, zdržet se styku a navazování kontaktu s ohroženou osobou. Má právo vzít si ze společného obydlí věci, sloužící její osobní potřebě osobní cennosti a osobní doklady před splněním povinností, uvedených v § 45 odst. 1 zákona o policii., vzít si v průběhu vykázání ze společného obydlí věci a věci nezbytné pro její podnikání nebo výkon povolání. Právo lze uplatnit jedenkrát a pouze v přítomnosti policisty. Policista o výkonu tohoto práva ohroženou osobu předem informuje.

Policista vykázanou osobu poučí o následcích neuposlechnutí výzvy dle zákona o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. „Policejní vykázání má preventivní povahu, jeho účelem je předejít dalším nebezpečným útokům nebo zvlášť závažným útokům proti lidské důstojnosti násilné osoby vůči ohroženým osobám. Nejedná se tedy o veřejnoprávní sankci násilné osoby,“ sdělila mluvčí Urbánková.

V souvislosti s domácím násilím bylo z důvodu ohrožení osob žijících ve společné domácnosti v působnosti ÚO Olomouc v loňském roce  provedeno dvanáct vykázání. „Ve všech případech ze společného obydlí vykázáni násilné osoby byli muži. Pouze jedna násilná osoba podala námitku proti vykázání. Posouzením této námitky bylo zjištěno, že zákonné podmínky k vykázání byly splněny a nebyly shledány důvody k ukončení vykázání,“ informovala mluvčí.

Policisté územního odboru Olomouc v uplynulém roce řešili i dvě stě třicet osm případů s podezřením na incident se znaky domácího násilí. Některé vybrané případy vykázání, které byly v roce 2018 realizovány policisty územního odboru Olomouc:

V březnu vykázali policisté územního odboru Olomouc čtyřiatřicetiletého muže, který v jednom z olomouckých bytů fyzicky napadl svoji osmadvacetiletou družku. Jak policisté zjistili, muž měl družku napadat několikrát ročně, po celou dobu jejich soužití, zhruba již od roku 2006, a to i před jejich třemi nezletilými dětmi. Žena při incidentech v minulosti utrpěla poranění, které však nikde neoznamovala. Policisté muže na základě všech zjištěných skutečností vykázali na dobu deseti dnů ze společného obydlí, jakož i z bezprostředního okolí domu. Jeho jednání kvalifikovali jako podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, spáchaného ve stadiu pokusu. Spisový materiál byl v březnu odložen, neboť poškozená nedala souhlas s trestním stíháním svého druha.

V březnu vykázali olomoučtí policisté devětatřicetiletého muže, který v jednom z bytů na Olomoucku, po předchozí slovní rozepři a urážkách, s nožem v ruce vyhrožoval  zabitím své o čtyři roky starší  manželce. Ženě se podařilo z bytu utéct a vše oznámit na policii. Přivolaní policisté provedli u muže orientační dechovou zkoušku a naměřili mu 1,6 promile alkoholu v dechu. Na základě důkladného prověření všech skutečností a podkladů policisté muže na dobu deset dnů vykázali ze společného obydlí, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Jeho jednání kvalifikovali jako podezření ze spáchání trestného činu nebezpečné vyhrožování. Spisový materiál byl v březnu odložen, neboť poškozená nedala souhlas s trestním stíháním svého manžela.

V srpnu loňského roku vykázali policisté územního odboru Olomouc osmadvacetiletého muže, který v jednom z olomouckých bytů nejméně od roku 2013 verbálně i fyzicky napadal svoji pětadvacetiletou družku. Uvedené skutečnosti vyplynuly na základě provedeného šetření, a to v souvislosti s prověřováním incidentu z konce července. Tomuto jednání bývaly přítomny i jejich nezletilé děti. Policisté muže vykázali na dobu deseti dnů ze společného obydlí, jakož i z bezprostředního okolí domu do vzdálenosti padesáti metrů. Jeho jednání kvalifikovali jako podezření ze spáchání trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí. Okresním soudem v Olomouci bylo vykázání předběžným opatřením prodlouženo o jeden měsíc. Spisový materiál, týkající se prověřování trestného činu, byl policejním orgánem ukončen a odevzdán příslušnému správnímu orgánu k projednání přestupku, neboť v dané věci nešlo o podezření z trestného činu. 

V srpnu loňského roku vykázali policisté tehdy dvaašedesátiletého muže, který v jednom z domů v obci na Olomoucku verbálně i fyzicky napadl svoji o dva roky mladší manželku. Žena vše oznámila na policii. Během incidentu utrpěla zranění. Při prověřování celé události policisté zjistili, že se muž takového jednání vůči své ženě nedopustil poprvé. V minulosti jí měl, kromě obdobného jednání, zakazovat i styk s rodinou a přáteli. Žena však žádnou z události nikdy neoznámila na policii. Na základě důkladného prověření všech informací a podkladů policisté využili svého zákonného oprávnění a muže na dobu deseti dnů vykázali ze společného obydlí, jakož i z bezprostředního okolí společného obydlí. Jeho jednání kvalifikovali jako trestný čin týrání osoby žijící ve společném obydlí. V dané věci nadále probíhají úkony trestního řízení. 

Dalším vykázaným je třicetiletý muž, který začátkem listopadu loňského roku v rodinném domě v obci v okrese Olomouc slovně a poté fyzicky napadl svoji o pět let starší družku. Když si chtěla telefonem přivolat pomoc, rozbil jí ho. Přivolaní policisté provedli u muže orientační dechovou zkoušku a naměřili mu 0,90 promile alkoholu v dechu. Zjistili také, že k fyzickému napadání ženy ze strany přítele dochází nejméně po dobu tří let, kdy těmto incidentům jsou často přítomny i jejich tři nezletilé děti. Policisté muže na základě všech zjištěných skutečností  vykázali na dobu deseti dnů ze společného obydlí, jakož i z bezprostředního okolí domu. Jeho jednání kvalifikovali jako podezření ze spáchání trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí. V dané věci nadále probíhají úkony trestního řízení. 

Autor: red., pis - I. Urbánková

Fotogalerie

ilustrační snímek           zdroj foto: archiv

Další články z rubriky

 
Podmínky užití   |    Prohlášení o přístupnosti   |    Reklama   |    Kontakty

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Sumpersko.net s.r.o. zakázáno.