Zde je místo pro Vaši reklamu
Zde je místo pro Vaši reklamu
Zde je místo pro Vaši reklamu
Pátek 20. dubna 2018 -

Sumpersko.net

Nově přidaný článek

Desetimilionová sankce hrozí některým zaměstnavatelům na Zábřežsku a Litovelsku

19.04.2018 - Desetimilionová sankce hrozí některým zaměstnavatelům...

Počasí

polojasno

20.04.2018 - Pátek

Teplota: 24 / 11 - PoloJasno

polojasno

21.04.2018 - Sobota

Teplota: 22 / 10 - PoloJasno

Zde je místo pro Vaši reklamu

Město po dvaadvaceti letech odstartovalo zásadní změny v PMŠ

13. ledna 2018 - 15:31

Zpět na seznam článků

Šumperský radní Michael Kohajda v ROZHOVORU přibližuje, jak se dotknou veřejnosti

Město po dvaadvaceti letech odstartovalo zásadní změny v PMŠ

Šumperk zdroj foto: archiv

Změna organizační struktury, navýšení základního jmění jsou předzvěstí podstatné změny v činnosti společnosti, kdy správa komunálních služeb, které jsou vykonávány soukromými firmami na základě dlouhodobých smluv, přechází z akciové společnosti Podniky města Šumperka na samotné město Šumperk. Realizují se v souvislosti se změnou právní úpravy daně z přidané hodnoty a požadavky zákona o finanční kontrole.

oznámení zdroj PMŠ

odkaz na zápis v OR

Od ledna společnost přešla na takzvaný monistický systém vnitřní organizace. V souvislosti s touto změnou zaniká představenstvo a dozorčí rada společnosti, které dohromady měly osm členů, oba orgány budou nahrazeny pětičlennou správní radou. V čele společnosti zůstává Patrik T. Pavlíček jako statutární ředitel.

V obsáhlém rozhovoru změny i aktuální situaci v městem vlastněné společnosti přibližuje člen městské rady i člen nově vzniklé správní rady PMŠ doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D..

člen Rady města Šumperka a správní rady PMŠ Michael Kohajda zdroj foto: archiv šumpersko.net

S platností od 1. ledna letošního roku se změnilo znění stanov, kdy se doplnily předměty podnikání, upravil se přechod z dualistického systému na monistický. V čem nyní PMŠ podniká a co pro veřejnost znamená změna systému?

Michael Kohajda: Největší změnou vůči veřejnosti bude přechod některých činností komunální správy pod Městský úřad Šumperk od poloviny letošního roku. PMŠ v současnosti vykonávají velmi rozsáhlou škálu činností. Po změnách započatých organizačními změnami, které mají za cíl zefektivnit řízení společnosti, jasně stanovit odpovědnost jednotlivých orgánů a zlevnit provoz společnosti, by PMŠ měly vykonávat následující činnosti: Zajišťovat správu infrastruktury výroby a distribuce tepla a teplé užitkové vody, když PMŠ vlastní jedenáct kotelen a dvě výměníkové stanice. Zajišťovat správu lesního hospodářství městských lesů. Vykonávat správu zimního stadionu, ubytovny a restaurace v objektu Sport, které jsou v jejich vlastnictví. Ve vlastnictví PMŠ jsou i sportoviště na Tyršově stadionu, které provozuje Tělovýchovná jednota, a část letního koupaliště Bratrušovská (většinu areálu má ve vlastnictví město Šumperk), který provozuje dceřiná společnost PMŠ Šumperské sportovní areály. Ta bude zajišťovat také správu sportovně - rekreačního areálu ”Na Benátkách”, včetně údržby sportovišť a zeleně, která je v majetku města. Dále bude PMŠ zajišťovat správu a pronájmy nebytových prostor v pasáži Zlatý jelen mezi Hlavní třídou a ulicí Krátká, které jsou také ve v jejich vlastnictví, stejně tak několika dalších nemovitostí včetně sídla společnosti na ulici Slovanské. Snad jsem na nic podstatného nezapomněl.

Od kterého data změny budou aktuální pro veřejnost?

Michael Kohajda: Správa a údržba veřejné zeleně, komunikací, veřejného osvětlení, pohřebišť, vodních toků a protipovodňových zařízení a správa městského informačního systému od 1. července přecházejí pod Městský úřad Šumperk. Od tohoto data se mohou občané v těchto věcech obracet právě na Městský úřad. Vlastní činnost budou většinou nadále zajišťovat externí dodavatelé na základě dlouhodobých smluv vzešlých ze soutěží. Městský úřad bude zajišťovat také správu příměstského rekreačního lesa.

Jak se změny dotknou stávajících zaměstnanců PMŠ?  Jak se promítnou v navýšení počtu pracovníků Městské úřadu Šumperk, kterých odborů se změna dotkne?

Michael Kohajda: Na PMŠ k 30. červnu letošního roku skončí pět techniků. V rámci Městského úřadu Šumperk, jako součást majetkoprávního odboru, vzniklo samostatné oddělení komunálních činností, na které již byla vybrána vedoucí tohoto oddělení a kde bude vytvořeno pět nových pozic techniků. Předpokládám, že vzhledem ke své erudovanosti a zkušenostem budou současní technici PMŠ pokračovat ve své práci pod městským úřadem.

Šumperk - sídlo PMŠ na ul. Slovanská zdroj foto: archiv šumpersko.net

Rada města, jako jediný akcionář v působnosti valné hromady, odvolala členy stávajících orgánů a zvolila členy nové správní rady. Kdo nyní stojí ve vedení PMŠ?

Michael Kohajda: Namísto pětičlenného představenstva a tříčlenné dozorčí rady vznikla pětičlenná správní rada. V čele správní rady je Luboš Cekr, který byl zvolen předsedou správní rady, dalšími jejími členy jsou Jan Přichystal, Martin Janíček a Josef Sedláček a já. Statutárním ředitelem PMŠ zůstal Patrik Tomáš Pavlíček.

složení řídících orgánů společnosti zdroj: PMŠ

V očích veřejnosti byly PMŠ v posledních letech nechvalně spojeny s kauzami zpronevěry a krádeže. Můžete shrnout, o jak vysoké se jednalo sumy, v jakém stavu se dnes řešení případů nachází?

Michael Kohajda: Jedná se o dvě relativně oddělené záležitosti. První je případ zpronevěry peněžních prostředků ve výši necelých čtyř milionů korun, pro kterou byla pravomocně odsouzena bývalá pokladní PMŠ k nepodmíněnému trestu odnětí svobody. Druhým případem je trestný čin porušení povinností při správě cizího majetku z nedbalosti se škodou přesahující pět milionů korun, pro který byl již pravomocně odsouzen bývalý ředitel PMŠ k podmíněnému trestu odnětí svobody. V obou případech PMŠ velmi úzce spolupracovaly s Policií ČR a se státním zastupitelstvím při zajišťování potřebných důkazů. V případě zpronevěry byla po bývalé pokladní požadována náhrada způsobené škody v rámci trestního řízení, soud návrhu PMŠ vyhověl a uložil jí uhradit způsobenou škodu v celém rozsahu. Škoda je v současnosti vymáhána soudem pověřeným exekutorem. V druhém případě byly PMŠ trestním soudem s nárokem na náhradu škody odkázány do občanskoprávního řízení, které nyní probíhá, přičemž si odsouzený bývalý ředitel PMŠ současně ještě podal dovolání proti odsuzujícímu rozsudku trestního soudu k Nejvyššímu soudu ČR, což by mohlo věc také ovlivnit.

PMŠ navyšují základní kapitál společnosti o částku ve výši 165 milionů korun. Z dosavadní výše 240 milionů bude nová výše základního kapitálu činit 405 milionů korun. Můžete přiblížit důvody, které k tomu vedly?

Michael Kohajda: Podniky z vlastních prostředků financovaly dosavadní etapy modernizace zimního stadionu v rozsahu několika desítek milionů korun. Pro další vynucené rekonstrukce, které se v minulosti odkládaly, však potřebovaly další finanční prostředky. Jako nejvýhodnější způsob jejich získání se jevilo právě navýšení kapitálu ze strany města Šumperka jako jediného akcionáře, neboť všechny rekonstruované objekty slouží občanům města. Z této částky je sto padesát milionů korun určeno na financování zásadní rekonstrukce krytého bazénu na Benátkách, který z technických důvodů již musel být uzavřen.

Šumperk - areál Na Benátkách zdroj foto: archiv

Rekonstrukce na podzim loňského roku již započala částečnými demolicemi. Dále se bude jednat o kompletní obnovu celého krytého bazénu včetně venkovního pětadvacetimetrového bazénu, která se dotkne všech bazénových technologií, stavebních částí i vnitřního vybavení, a to včetně zařízení wellness. Nově bude přistavena toboganová věž s jedním tobogánem s dojezdem uvnitř objektu krytého bazénu. Na místo původního padesátimetrového venkovního bazénu bude vybudován menší pětadvacetimetrový nerezový bazén s možností přihřívání vody a travnatá odpočinková plocha. V souvislosti s rekonstrukcí bazénu bude změněno také napojení bazénu na zdroj tepla a elektrické energie. Dojde k vybudování kogenerační jednotky, která bude vyrábět elektrickou energii a teplo pro bazén a současně bude propojena teplovodem s kotelnou na ulici Blanická, která je rovněž ve vlastnictví PMŠ. Mimo topnou sezónu tak bude kogenerační jednotka na bazéně zásobovat teplou užitkovou vodou okolní bytové domy namísto této kotelny, která tím pádem bude moci být přes léto odstavena, čímž dojde k zefektivnění celého provozu. Hlavní část rekonstrukce by měla započít na jaře letošního roku s plánovaným zprovozněním bazénu od září příštího roku, samozřejmě pokud nedojde k nepředvídatelným komplikacím, neboť současná stavba bazénu se vzhledem k historickým souvislostem jeho výstavby již nyní jeví jako komplikovaná. Zbývajících patnáct milionů korun bude použito na dokončení modernizace Zimního stadionu v Šumperku.

Šumperk - rekonstrukce ZS zdroj foto: mus

Poslední jeho fáze by měla proběhnout letos v přestávce mezi hokejovými sezónami a spočívat v zateplení svislých stěn včetně zazdění výplní stávajících prosklených otvorů, v nezbytném dokončení požárně-bezpečnostních opatření, a to zejména rozšíření únikových zón s dopadem na současné tribuny. Po třech letech probíhající modernizace tak na podzim roku bude výsledkem zcela opravený a moderně technologicky vybavený zimní stadion umožňující případně také celoroční provoz.

Akciová společnost Podniky města Šumperka, jejímž jediným akcionářem je město Šumperk, vznikla v roce 1996. Počátkem následujícího roku zahájila činnosti, které souvisí se správou městského majetku. Město tak transformovalo organizace, které souvisely se správou majetku. Městská akciová společnost vlastní hotel Sport, jedenáct kotelen a systém rozvodů tepla i teplé vody, provozuje parkovací automaty v Šumperku, pronajímá městské lesy a nebytové prostory. Dceřiná společnost Šumperské sportovní areály zajišťuje provoz zimního stadionu, krytého bazénu, koupaliště a tenisového areálu u hotelu Sport.

PMŠ dosud hospodařily se základním jměním kolem čtvrt miliardy korun.

Autor: red., S. Adoltová

Fotogalerie

Šumperk                    zdroj foto: archiv

Další články z rubriky

 
Podmínky užití   |    Prohlášení o přístupnosti   |    Reklama a inzerce   |    Kontakty

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Sumpersko.net s.r.o. zakázáno.