Zde je místo pro Vaši reklamu
Zde je místo pro Vaši reklamu
Zde je místo pro Vaši reklamu
Neděle 17. ledna 2021 -

Sumpersko.net

Nově přidaný článek

Nebivakujte v extrémních podmínkách!

17.01.2021 - Nebivakujte v extrémních podmínkách! - Varují...

Počasí

17.01.2021 - Neděle

Teplota: -4 / -15 - Sníh

18.01.2021 - Pondělí

Teplota: -7 / -16 - Sníh

Zde je místo pro Vaši reklamu

Nové vodorovné dopravní značení v Šumperku

26. prosince 2020 - 14:48

Zpět na seznam článků

Ředitel šumperské městské policie, Jaroslav Janderka, vysvětluje

Nové vodorovné dopravní značení v Šumperku

ilustrační snímek zdroj foto: archiv

V průběhu letošního roku došlo na řadě míst v Šumperku k doplnění vodorovného dopravního značení v lokalitách, které byly vyhodnoceny jako problematické (Bachmačská, ČSA, Chodská, Jeremenkova, M. R. Štefánika, Nerudova, Vrchlického, Zborovská). Jedná se o místa, kde řidiči „parkovali“ i přesto, že např. omezovali průjezd vozidel zajišťujících zásobování, ale také o to, že řidiči zastavovali a stáli se svými vozidly v místech, kde jiným řidičům znemožňovali vjíždění ke svým nemovitostem a vyjíždění z těchto. 

Ve většině případů se jednalo o podněty občanů. „Občané upozorní na nerespektování obecné úpravy provozu na PK (tj. že vozidla parkují na místech, kde to již zakazuje obecná úprava), popřípadě upozorní na jiná nebezpečná místa, kde může docházet vzhledem k zaparkovaným vozidlům k dopravním kolizím,“ uvedl Michal Hlavatý z Odboru dopravy Městského úřadu Šumperk.

Po obdržení takového podnětu odbor dopravy spolu s vlastníkem komunikací vyhodnotí situaci (a např. v nepřehledných místech, nebo v jinak dopravně exponovaných místech, kde je potřeba zdůraznit zákaz stání/zastavení z důvodu zachování průjezdu atd.) a po kladném vyjádření PČR – DI Šumperk dojde k umístění svislého, nebo vodorovného dopravního značení.

V ust. § 27 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) je jasně definováno, kde a kdy nesmějí řidiči zastavit a stát.

Jedná se o následující dopravní značky:

dopravní značení zdroj: MPŠdopravní značení zdroj: MPŠ

Je nutno rozlišovat mezi pojmy „zastavení“, „stání“ a „zastavení vozidla“.  „Výklad těchto i jiných pojmů je definován v ust. § 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),“ uvedl ředitel MP Šumperk Jaroslav Janderka.

Zastavit znamená uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu.“  Uvědomíme si, že „zastavení“ je časově neomezené uvedení vozidla do klidu, avšak jen za stanoveným účelem (nastoupení - vystoupení nebo naložení - složení). Jinak řečeno, délka „zastavení“ není omezena časem, ale délkou úkonu neprodleného nastoupení či vystoupení nebo naložení či složení.

dopravní značení zdroj: MPŠ

B28 – Zákaz zastavení - značka zakazuje zastavení nebo stání, tj. uvedení vozidla do klidu, kromě případů vyvolaných okolnostmi v provozu na pozemních komunikacích, jako je např. stojící kolona vozidel apod. Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedenou dobu.

B29 – Zákaz stání - značka zakazuje stání, tj. uvedení vozidla do klidu na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení a vyložení nákladu. Je-li v dolní části značky v červeném kruhu uvedena doba, platí zákaz pouze v uvedenou dobu. V úseku, v němž je zakázané samotné stání, smíme zastavit. Pokud ale dobu nezbytně nutnou k neprodlenému vyložení (naložení) prodloužíme např. o přestávku na oběd, nejedná se o neprodlené vyložení (naložení) nákladu, ale o dobu uvedení vozidla do klidu nad dobu dovolenou pro zastavení a nemůže se jednat o zastavení, nýbrž o stání, přičemž stání je v daném úseku zakázáno, tudíž se jedná o podezření z dopravního přestupku.

Ředitel MP upozorňuje řidiče: „Je-li užito značky „Zákaz zastavení“, je v daném úseku zakázané i stání. Nikoliv opačně. Kromě toho řidič nesmí zastavit a stát také v řadě různých situací, které jsou stanovené v ust. § 27 zákona o silničním provozu."

Porušením shora uvedených dopravních značení se řidič vystavuje postihu za přestupek dle ust. § 125c odst. 1 písm. k) zákona o silničním provozu, a to z důvodu porušení povinnosti stanovené v ust. § 4 písm. c) téhož zákona. Za přestupek lze příkazem na místě uložit pokutu do výše 2 tisíce korun, ve správním řízení pak pokutu do výše 2,5 tisíce korun.

Autor: red., J. Janderka - MP Šumperk

Fotogalerie

ilustrační snímek               zdroj foto: archiv

Další články z rubriky

Exkluzivní Fotogalerie

Jeseníky

Jeseníky

Fotek: 28
Přidáno: 06.01.2021

Přestupní terminál Šumperk

Přestupní terminál Šumperk

Fotek: 21
Přidáno: 16.11.2020

 
Podmínky užití   |    Prohlášení o přístupnosti   |    Reklama   |    Kontakty

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Sumpersko.net s.r.o. zakázáno.