Zde je místo pro Vaši reklamu
Zde je místo pro Vaši reklamu
Zde je místo pro Vaši reklamu
Čtvrtek 30. května 2024 -

Sumpersko.net

Nově přidaný článek

FOTO: Hasiči při výcviku zachraňovali sebevraha z jeřábu

30.05.2024 - FOTO: Hasiči při výcviku zachraňovali sebevraha z...

Počasí

30.05.2024 - Čtvrtek

Teplota: 24 / 10 - PoloJasno

31.05.2024 - Pátek

Teplota: 21 / 13 - Bouřky

Zde je místo pro Vaši reklamu

Plukovník Martin Žaitlík: „Co nahradí nevyhovující stav je obrovská výzva pro každého!“

20. října 2016 - 21:54

Zpět na seznam článků

Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk

Plukovník Martin Žaitlík: „Co nahradí nevyhovující stav je obrovská výzva pro každého!“

plk.Ing. Martin Žaitlík - ředitel UO HZS Šumperk foto: sumpersko.net

Hasičská velká sláva na Šumperku se konala v pondělí 17. října. Hodinu před polednem, byla na Nemocniční ulici slavnostně otevřena nová stanice profesionálních hasičů a sídlo územního oboru Šumperk.

Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk foto: sumpersko.net

Slavnostního přestřihnutí pásky a oficiálního uvedení stanice do provozu se zúčastnili generál major Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR František Zadina, náměstek generálního ředitele pro úsek IZS, plukovník Slavomír Bell, Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje, Roman Váňa, poslanec Parlamentu ČR a předseda Výboru pro bezpečnost, Tomáš Hadwiger, výrobní ředitel dodavatelské společnosti a spousta dalších významných osobností z celé České republiky.

Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk foto: sumpersko.net

Příprava výstavby nové stanice a sídla územního odboru byla zahájena již v roce 2013. „Smlouva o dílo byla podepsána 29. června loňského roku a 14. července bylo zhotoviteli předáno staveniště, na kterém proběhla nejdříve demolice staré stanice a následně výstavba nového objektu,“ připomenula tisková mluvčí HZS Olomouckého kraje Vladimíra Hacsiková.

Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk foto: sumpersko.net

Jednotka profesionálních hasičů se před téměř rokem a půl odstěhovala ze staré budovy do náhradních prostor. Nová stanice vyrostla na místě původní za třináct měsíců. Průběh stavby zhodnotil krajský ředitel plukovník Karel Kolářík: „Profesionální hasiči získali budovu s odpovídajícím zázemím pro jednotku požární ochrany, garáže pro požární techniku, dílny speciálních služeb, prostory pro výkon státní správy, sklad materiálu humanitární pomoci a další. Doufám, že se jim v nové stanici bude dobře sloužit ve prospěch občanů města a přilehlého okolí.“ Celkové náklady na výstavbu požární stanice v Šumperku činily 124,5 milionů korun

Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk foto: sumpersko.net

O historie požární stanice v Šumperku jsme informovali ZDE.

Šumpersko.net požádalo ředitele UO HZS Šumperk Ing. Martina Žaitlíka, aby přiblížil nejen historii stavby, ale prozradil něco více o své jednotce.

Navždy jste se zapsal do místních hasičských dějin, jako velitel, který nechal zbourat historickou „hasičárku“ a během krátké doby stříhal pásku u nové. Kolik to stálo úsilí?

Martin Žaitlík: Musím přiznat, že to stálo hodně úsilí. Nejprve bylo o potřebě vybudování nové stanice přesvědčit všechny kompetentní osoby, tomuto rozhodnutí velice napomohlo pozvání a seznámení se se skutečným stavem hasičské stanice zde v Šumperku. Stav, dnes již původní stanice, byl  již velice nevyhovující, nemohli jsme modernizovat techniku ani technologie - přesvědčování o potřebě výstavby nebylo těžké. Těžší bylo přesvědčit o výhodnosti současného tradičního místa profesionálních hasičů. I tomuto napomohla skutečnost, že jsme nebyli schopni v Šumperku najít jiný a pro tyto účely vhodný pozemek a že jsme byli schopni zajistit dočasné provizorní umístění nejenom ředitelství územního odboru, ale hlavně jednotky profesionálních hasičů. Mnoho lidí mi říkalo, že neznají nikoho, kdo by si "zboural svoji práci". My jsme věděli, že když to "chvíli" vydržíme, tak půjdeme do neporovnatelně lepšího. Rád bych zdůraznil, že to není jenom moje zásluha - je to práce celého týmu kolegů jak na úrovni místní, okresní, krajské, ale také republikové.

Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk foto: sumpersko.net

V čem osobně vidíte přínos nových prostor?

Martin Žaitlík: Nová stanice s sebou nese také moderní technologie a určitou nadčasovou rezervu. Máme odpovídající zázemí pro zásahovou jednotku; "luxusní" garáže pro mobilní požární techniku, které nás nebudou svými rozměry omezovat; odpovídající dílny speciálních služeb, kde zajišťujeme servis také pro jednotky dobrovolných hasičů obcí; nové a doposud chybějící prostory pro výkon státní správy; dostatečné sklady humanitární pomoci; kancelář se zázemím pro dobrovolné hasiče jako jednoho z našich největších a potřebných partnerů pro zajišťování požární ochrany; moderní záložní zdroje elektrické energie a úplná soběstačnost budovy (včetně PHM apod.).

Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk foto: sumpersko.net

Stará budova sloužila v minulosti i jako prostor, kde se konaly nejrůznější společenské akce. Bude nová budova uzavřena pro veřejnost, nebo otevře některé části svých prostor?

Martin Žaitlík: Nová stanice "vyrostla" na tradičním místě profesionálních hasičů v Šumperku, tam, kde nás lidé tradičně hledají, nachází a rádi nás navštěvují. Chci, abychom, jako profesionální hasiči všude na světě byli veřejnosti maximálně otevřeni. Jenom tak veřejnost pozná naší náročnou práci a odpovědnost. Hasičský záchranný sbor nejsou pouze zásahové jednotky, ale také výkon státní správy v oblasti stavební prevence - posuzování a vyjadřovaní se k stavebním projektům, kontrolní činnost dodržování požární ochrany na všech úrovních, zjišťování příčin požárů, jednotlivé prvky krizového řízení a ochrany obyvatelstva. Samozřejmě k tomu také patří odborné služby - chemická, technická, strojní, komunikační, informační a to vše s příslušným servisem pro dobrovolné hasiče. Těšíme se, až budeme moci pozvat veřejnost na tradiční akce, které se na našich stanicích konají jako např. dny otevřených dveří vždy v pátek 13., oslavu svátku Sv. Floriána - patrona hasičů, dny integrovaného záchranného systému a podobné akce. Poloha stanice je také výhodná v rámci dostupnosti pro školy, kdy se na jejich žáky snažíme formou preventivně výchovné činnosti působit k odpovědnému přístupu k způsobu vedení života a předcházení mimořádným událostem.

Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk foto: sumpersko.net

Jak dlouho jste Vy u HZS a jakou dobu jste na pozici ředitele.

Martin Žaitlík: Cítím se být hasičem od svých deseti let, kdy jsem se jako mladý hasič zapojil do dění v rámci sdružení dobrovolných hasičů v Petrově nad Desnou. Můj životní cíl byl tedy jasný, včetně zaměření a získání potřebného vzdělání. U profesionálních hasičů jsem od roku 1991, prošel jsem si různými zařazeními a funkcemi. Na současné pozici územního ředitele jsem od roku 2009.

FOTOREPORTÁŽ: Slavnostní otevření HZS a sídla územního odboru Šumperk

Dá se hovořit o tom, že stavba pro Vás znamenala změnu a tudíž vlila novou energii do práce?

Martin Žaitlík: Určitě! Jsem přesvědčen, že představa možnosti vytvořit něco nového, moderního, perspektivního a hlavně něco co nahradí nevyhovující stav je obrovská výzva pro každého. Realizace je mnohdy náročná, ale stojí za to! Byla to výzva pro všechny, všichni jsme se k ní zapojili a přistoupili zodpovědně. Jsem přesvědčen, že se nám její realizace povedla a příslušně "nabije" novou energií do dalšího výkonu služby.

Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk foto: sumpersko.net

Jaké super novinky může veřejnost očekávat.

Martin Žaitlík: Nejsem si vědom, že bychom měli nějaké "super" novinky, které by veřejnost mohla postřehnout. Snad změnu a nové dopravního řešení výjezdu zásahových vozidel, kdy určitě každý řidič zvýší svoji pozornost při objíždění přechodového ostrůvku a hlavně semaforů, které nám pro zvýšení bezpečnosti výjezdů ze stanice zastaví okolní veřejnou dopravu. Myslím si, že také osvětlení naší stanice je pro veřejnost novinkou, díky které je naše budova druhá nejhezčí ve městě (samozřejmě že po radniciMrkající.

Byl jste osobně přítomen u průběhu stavby. Který okamžik považujete za rozhodující?

Martin Žaitlík: Každá stavba má několik fází. Rozhodující bylo zajištění a získání finančních prostředků. Další rozhodujícím okamžikem bylo předání staveniště zhotoviteli - nadobro jsme "opustili" naši stanici. Silnou emotivní záležitostí a to nejenom pro hasiče, byla demolice staré budovy a okolních objektů. S výstavbou každý nějak žije, ale rozhodují je také kolaudace, převzetí stavby a "vdechnutí" ji života tím, že jsme se začali do nových prostorů stěhovat a z nich nově pracovat.

Kolik let byl projekt připraven a v čem se realita odchýlila od původního záměru.

Martin Žaitlík: Chronologicky vše probíhalo následovně: v roce 2013 byly zahájeny veškeré přípravy; v 2014 byl proveden výběr dodavatele projektové dokumentace; v první polovině června 2015 jsme přestěhovali sídlo ředitelství územního odboru Šumperk do upravené  budovy HZS s humanitárními sklady; 29. června téhož roku byla podepsána smlouva o dílo; dočasná úprava a přestěhování jednotky profesionálních hasičů do pronajatých prostorů;14. července bylo zhotoviteli předáno staveniště; nejprve demolice starých objektů; následně výstavba nových objektů; 17. října letošního roku slavnostní otevření nové stanice profesionálních hasičů a sídla územního odbor. Odchylky projektu od realizace byly minimální.

Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk foto: sumpersko.net

Když použijeme srovnání, která města mají stejně moderní zázemí pro hasiče.

Martin Žaitlík: Samozřejmě naše zázemí je nyní v rámci České republiky nejmladší. Je plně srovnatelné s obdobnými stanicemi "okresní" úrovně. Těžce se něco takového porovnává, protože je nutné zohledňovat místní podmínky, požární zatížení a dislokaci stanic, složitost, náročnost a velikost spádového území.

Můžete tedy nějakým způsobem charakterizovat váš územní odbor?

Martin Žaitlík: Do působnosti Územní odboru Šumperk v současnosti spadá území 78 obcí, kdy každá obec má prakticky svoji jednotku dobrovolných hasičů. Spolupracujeme s 3 obcemi s rozšířenou působností - Šumperk, Zábřeh, Mohelnice. Rozloha území je cca. 1300 km2 a cca. 125 tis. obyvatel.

Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk foto: sumpersko.net

U Územní odboru Šumperk je zaměstnáno 83 příslušníků a občanských zaměstnanců, z toho 63 příslušníků ve výjezdových zásahových jednotkách,16 příslušníků pro výkon státní správy a řízení jednotek požární ochrany, kdy z dobrovolných jednotek je osm s výjezdem do pěti minut a 15 s výjezdem do deseti minut od vyhlášení poplachu a s výjezdem mimo území své obce.

Slavnostní otevření stanice HZS a sídla územního odboru Šumperk foto: sumpersko.net

Jakou akci v nejbližší době plánujete pro veřejnost?

Martin Žaitlík: Určitě bychom rádi pozvali veřejnost na "Den otevřených dveří" nové stanice, který uspořádáme 10. listopadu od 14 do 18 hodin.

Autor: red., S. Adoltová, foto: šumpersko.net

Fotogalerie

plk.Ing. Martin Žaitlík - ředitel UO HZS Šumperk foto: sumpersko.net

Další články z rubriky

Exkluzivní Fotogalerie

VESELENÍ šumperské školky

VESELENÍ šumperské školky

Fotek: 93
Přidáno: 24.05.2024

Gastro festival Jídlo na ulici

Gastro festival Jídlo na ulici

Fotek: 65
Přidáno: 18.05.2024

Zábřeh - historická vozidla 2024

Zábřeh - historická vozidla 2024

Fotek: 109
Přidáno: 11.05.2024

 
Podmínky užití   |    Prohlášení o přístupnosti   |    Reklama   |    Kontakty   |    Nastavení souborů Cookies

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Sumpersko.net s.r.o. zakázáno.

Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.