Zde je místo pro Vaši reklamu
Zde je místo pro Vaši reklamu
Zde je místo pro Vaši reklamu
Sobota 04. prosince 2021 -

Sumpersko.net

Nově přidaný článek

Pět let Call centra energetiků v Zábřehu

03.12.2021 - Pět let Call centra energetiků v Zábřehu - Místo oslav...

Počasí

04.12.2021 - Sobota

Teplota: 0 / -2 - Sníh

05.12.2021 - Neděle

Teplota: 1 / 0 - Sníh

Zde je místo pro Vaši reklamu

Poručík Colombo „odhalil“ držitele Cen města Šumperka

26. dubna 2017 - 19:15

Zpět na seznam článků

Oceněný historik Drahomír Polách si vysloužil potlesk ve stoje

Poručík Colombo „odhalil“ držitele Cen města Šumperka

slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016 foto:šumpersko.net

Slavnostním večerem v sobotu 22. dubna vyvrcholila populární anketa Ceny města Šumperka. Za rok 2016 bylo ocenění předáno v deseti kategoriích. Večerem, který byl inspirován významnými událostmi uplynulého roku, provázel známý herec a šumperský rodák Petr Štěpán. 

slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016 foto:šumpersko.net

slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016 foto:šumpersko.net

slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016 foto:šumpersko.net

FOTOREPORTÁŽ: V Šumpersku slavnostně předali ceny města I.

Kategorie Architektura – novostavba: Požární stanice Šumperk HZS Olomouckého kraje

Profesionální hasiči sídlí v budově bývalé měšťanské střelnice v Nemocniční ulici již od roku 1954. V průběhu let byly přistavěny garáže a také prostory pro umístění techniky, materiálu a pro potřeby dalšího zázemí. Avšak už tehdy - v 80. letech - tyto dostavby nevyhovovaly požadavkům na provoz moderní hasičské zbrojnice. Vzhledem k tomu, že ani rozsáhlou rekonstrukcí by nebylo možné dosáhnout parametrů podle současných norem, bylo schváleno rozhodnutí postavit zcela novou požární stanici, a to na místě původního objektu. V roce 2013 byly tedy zahájeny přípravy, proběhla také kompletní demolice a v polovině července 2015 započala samotná stavba. V roce 2016 byla šumperským hasičům předána nová budova s odpovídajícím zázemím pro jednotku požární ochrany, garáže pro požární techniku, dílny speciálních služeb, sklad materiálu humanitární pomoci a další. Nová moderní stanice profesionálních hasičů bude jistě dobře sloužit ve prospěch občanů města a přilehlého okolí.

Nová stanice profesionálních hasičů vyrostla na místě původní budovy za pouhých třináct měsíců.

slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016 - kategorie Architektura - novostavba foto:šumpersko.net

Cenu z rukou zastupitelky Marty Novotné převzali za investora stavby plukovník Václava Tománková - HZS Olomouckého kraje, plukovník Martin Žaitlik - ředitel ÚO Šumperk, Tomáš Luskač - technický dozor stavebníka, Marcel Byrtus za zhotovitele stavby

Kategorie Architektura – rekonstrukce: Budova Pedagogicko-psychologické poradny Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk

Budova pedagogicko-psychologické poradny prošla v minulých letech poměrně rozsáhlou rekonstrukcí, která byla financována zřizovatelem a probíhala po etapách. V roce 2007 to byla nová střecha, 2012 následovala výměna oken a v roce 2016 došlo i na zateplení budovy a novou fasádu. Historie domu se odvíjí již od roku 1903, původní stavitelé Heinrich Popp a Ernst Ulrich, vytvořili dispozičně poměrně složitý objekt v duchu tzv. saské neorenesance, kterou doplnili gotickými a secesními prvky. Nová vila byla pokládána za jednu z nejkrásnějších staveb v Šumperku a velmi často se objevovala na městských pohlednicích. Vila měla různé majitele i využití a od roku 1992 se stala sídlem Pedagogicko-psychologické poradny. Celkové náklady na rekonstrukci činily téměř čtyři miliony korun.

slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016 - kategorie Architektura - rekonstrukce foto:šumpersko.net

Cenu převzala vedoucí pedagogicko-psychologické poradny Drahomíra Jansová z rukou zastupitele Martina Janíčka.

Kategorie Podnikání – drobné: Pizzeria Istria – Tomaj Company

Restaurace a pizzerie, která svým názvem - Istria - připomíná původ jejích majitelů, již dlouhá léta patří ke koloritu šumperské pěší zóny. Vůni moře a atmosféru Chorvatska připomíná nejenom interiér, ale především výborná kuchyně tak typická pro jižní státy. Snad právě proto si našla pizzerie věrnou klientelu, kterou si získala i pro svou příjemnou obsluhu. V letních měsících každoročně rozšiřuje nabídku o zmrzlinové pochoutky a provozuje obsluhu i na předzahrádce – kde je často obtížné najít volné místo.

slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016 - kategorie Podnikání - drobné foto:šumpersko.net

Cenu města Šumperka převzal Gaspar Tomaj z rukou radní Aleny Šmotkové.

Kategorie Podnikání – výrobní společnosti: Apator Metra

Firma je jedním z největších českých výrobců měřicí a regulační techniky. Tradice společnosti sahá až do roku 1947, kdy byla založena jako odštěpný závod národního podniku Metra Blansko. V letošním roce slaví sedmdesát let od svého vzniku. V současné době má 170 zaměstnanců především ze Šumperka a okolí. Společnost stále expanduje, zejména dodávky na export každoročně stoupají a tvoří podstatnou část celkových tržeb společnosti. Poslední dva roky patří mezi nejúspěšnější v její historii. V roce 2015 dosáhla společnost tržby ve výši 267 mil. a hned v následujícím roce 240 mil. korun. Za poslední 4 roky došlo ke zdvojnásobení produkce. Společnost každoročně investuje do nových výrobních technologií a zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců. Velmi pěkně byly zrekonstruovány např. šatny a sociální zařízení pro zaměstnance. Nemalé prostředky firma vynakládá také na zvyšování odborné kvalifikace svých zaměstnanců. Mezi nejvýznamnější země, kam míří export výrobků společnosti, patří Španělsko, Turecko, Itálie, Rusko. Rovněž dodávky do Polska, Slovenska a Rumunska hrají v exportní politice této firmy významnou roli.

slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016 kategorie Podnikáníkání - výrobní společnost foto:šumpersko.net

Cenu převzal ředitel společnosti Miroslav Kubíček z rukou emeritního starosty Šumperka Petra Krilla.

Kategorie Cena mladých: Mikuláš Nevrkla

Osmnáctiletý juniorský reprezentant České republiky a člen SDJ Dukla Praha Mikuláš Nevrkla získal v kategorii BMX  již řadu významných ocenění. Je několikanásobným mistrem České republiky i mistrem Evropy. BMX  je přitom velmi tradičním sportem, který má v Šumperku své hluboké kořeny ještě z doby před rokem 1989, kdy tehdejší podnik Velamos v Sobotíně produkoval jako jediný v zemi – tzv. bikrosová kola. Mikuláš Nevrkla je poměrně všestranným jezdcem, kromě BMX se věnuje fór-iks, daunhil, pamptrek, daunmól a dalším adrenalinovým odvětvím cyklistiky. Vlohy k tomuto druhu sportu získal po svém otci, který byl trojnásobným mistrem republiky.

Počet Mikulášových titulů z republikových mistrovství je osm a jen u tohoto počtu určitě nezůstane.

slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016 kategorie Cena mladých foto:šumpersko.net

Cenu předal radní Michael Kohajda.

FOTOREPORTÁŽ: V Šumperku slavnostně předali ceny města II.

Kategorie Sport: Květoslav Vykydal

Pedagog ve výslužbě je mimořádnou osobností sportovního života v Šumperku. V roce 2016 výrazně uspěl na Mistrovství světa atletiky seniorů v australském Perthu. Zde, ve své kategorii, zvítězil s výkonem 7,3 metru v trojskoku a s hodnotou 1,24 metru ve skoku vysokém. Na stupních vítězů stál i v disciplíně skoku o tyči, kde se umístil na druhém místě. Významných sportovních výsledků však dosahuje v celé své kariéře. Je jednou z legend šumperského sportu, dlouholetý učitel šumperského gymnázia, stále aktivní atlet, trenér a organizátor. V loňském roce oslavil v plné životní síle významné životní jubileum 80 let.

slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016 - kategorie Sport foto:šumpersko.net

Cenu předala zastupitelka Irena Jonová.

Kategorie Kultura: Pavel Ševčík nakladatelství Veduta

Vlastními silami provozuje malé nakladatelství Veduta ve Štítech. Ve své vydavatelské činnosti se zaměřuje výhradně na regionální literaturu, což je v celostátním měřítku poměrně unikátní záležitost. První knihu vydal v roce 1992 ve spolupráci s historikem Františkem Spurným s názvem „Šumperské proměny“ a od té doby již vyšly v jeho nakladatelství desítky knižních titulů. Např. "Šumperské proměny na přelomu tisíciletí", "Kdo byl kdo - 200 osobností z dějin Šumperka". Mezi nejmladší tituly patří monografie „Historické toulky Šumperskem“, "Klášterní kostel v Šumperku" a „Historie zámku a panství Třemešek“. Nezanedbatelná je i jeho dlouholetá spolupráce se šumperským festivalem Město čte knihu, v jehož rámci Pavel Ševčík vydává každý rok jednu z knih uváděného autora.

slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016 - kategorie Kultura foto:šumpersko.net

Cenu předal první místostarosta města Jan Přichystal.

Kategorie Vzdělávání: Tomáš Lešingr

Dlouhodobě ve svém volném čase pracuje s dětmi a mládeží. Už dvacet let vede dětský oddíl Kamarádi, který spadá pod Českou tábornickou unii. Každoročně pořádá několik dětských táborů, mnoho víkendových výprav, vede mládež k šetrnému zacházení s přírodou, k opravdovému kamarádství a ke vzájemné pomoci. Pro mnohé z dětí se stal vzorem. Je čestný, spravedlivý a nezkazí žádnou legraci. Udělení Ceny města Šumperka je velkým poděkováním za všechny generace dětí, které Tomáš Lešingr za dvacet let existence dětského klubu „Kamarádi“ pomáhal vychovat bez nároku na honorář.

slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016 - kategorie Vzdělávání foto:šumpersko.net

Cenu předal radní města Jiří Gonda.

Kategorie Významný počin v humanitární a sociální oblasti: Ingebor Cäsarová

Po roce 1989 byla paní Inge, jak ji většina lidí oslovuje, jednou z prvních, která se zasadila o navazování nových vztahů se sudetskými Němci v Šumperku a okolí. V roce 2008 se stala předsedkyní německé menšiny na Šumpersku. Aktivně pořádala různá kulturní setkání, návštěvy  koncertů, zájezdy a další společenské aktivity. Po revoluci se spolu s dcerou začala věnovat výuce němčiny formou dětských letních táborů a výměnných pobytových zájezdů. I přes svůj vysoký věk je stále velmi aktivní a rozdává radost a povzbuzení vlídným slovem, o čemž svědčí například pravidelné návštěvy sobotínské diakonie, kde společně se skupinkou z Českobratrské církve evangelické přináší potěšení tamním obyvatelům při společném zpěvu a hrou na harmoniku.

slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016 - kategorie Významný počin v humanitární a sociální oblasti foto:šumpersko.net

Cenu předal druhý místostarosta města Tomáš Spurný.

Kategorie Přínos městu: Drahomír Polách

Dlouholetý a uznávaný šumperský historik, jenž se ve své činnosti zaměřuje zejména na regionální dějiny Šumperska, někdejší kronikář města Šumperka a nyní aktivní senior. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Šumperk, klubem důchodců a dalšími organizacemi pořádá hojně navštěvované vzdělávací přednášky zabývající se regionální historií. Každý rok působí jako odborný průvodce po místních památkách na zájezdech určených pro seniory. V nakladatelství Veduta Štíty mu vyšly jeho knihy „Historie zámku a panství Třemešek“, „Historické toulky Šumperkem“. V nakladatelství Ottobre „Vřesová studánka“. Město Šumperk také publikovalo jeho knihy „Kauza Geschaderův dům“ k příležitosti otevření této historické stavby v r. 1995 i publikaci o historii šumperského divadla v r. 2000. Rovněž se jako spoluautor podílel na knize o historii inkvizičních procesů na Šumpersku a Jesenicku „Zpráva o nevíře“ vydané u příležitosti otevření stálé šumperské expozice čarodějnických procesů v r. 2010. Jako člen Spolku pátračů po historii Bratrušova a okolí se podílel na identifikaci a osazení pamětní deskou původního hromadného hrobu gestapem zavražděných vlastenců na tzv. bratrušovské střelnici.

slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016 - kategorie Přínos městu foto:šumpersko.net

Cenu předal hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk.

Během slavnostního večera byla připomenuta památka dvou významných rodáků, uznávaného lékaře profesora Viktora Dostala a historika Gerharda Wanitschka.

slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016 foto:šumpersko.net

Autor: red., a.č.,mus., foto: Milan Jeřábek - šumpersko.net

Fotogalerie

slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016       foto:šumpersko.net
slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016       foto:šumpersko.net
slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016       foto:šumpersko.net
slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016       foto:šumpersko.net
slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016       foto:šumpersko.netslavnostní večer Ceny města Šumperka 2016       foto:šumpersko.net
slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016       foto:šumpersko.net
slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016       foto:šumpersko.net
slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016       foto:šumpersko.net
slavnostní večer Ceny města Šumperka 2016       foto:šumpersko.net

Další články z rubriky

Exkluzivní Fotogalerie

Čarovný les a BUBU CESTA II.

Čarovný les a BUBU CESTA II.

Fotek: 73
Přidáno: 11.11.2021

Čarovný les a BUBU CESTA I.

Čarovný les a BUBU CESTA I.

Fotek: 74
Přidáno: 11.11.2021

východ slunce Šumperk

východ slunce Šumperk

Fotek: 35
Přidáno: 29.10.2021

 
Podmínky užití   |    Prohlášení o přístupnosti   |    Reklama   |    Kontakty

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Sumpersko.net s.r.o. zakázáno.