Kostka nos
Rakousko
Kostka zámek
Pondělí 06. července 2020 -

Sumpersko.net

Nově přidaný článek

Jak jezdí nejen motorkáři přes Červenohorské sedlo

05.07.2020 - Jak jezdí nejen motorkáři přes Červenohorské sedlo -...

Počasí

06.07.2020 - Pondělí

Teplota: 23 / 16 - Oblačno

07.07.2020 - Úterý

Teplota: 19 / 12 - PoloJasno

občerstení

Šumperský lesopark „Cihelna“ se může významně změnit

29. června 2020 - 09:04

Zpět na seznam článků

ROZHOVOR a místostarostou Jakubem Jirglem

Šumperský lesopark „Cihelna“ se může významně změnit

lesopark Cihelna - místostarosta Jakub Jirgl foto: sumpersko.net - M. Jeřábek

Lesopark „Cihelna“ se nachází na okraji města na konci ulic Dobrovského, Mánesovy a Bratří Čapků v údolí po bývalém lomu. V současnosti jde o cíp lesa bez jakékoliv koncepce.

lesopark Cihelna - foto: sumpersko.net - M. Jeřábek

Cestičky si zde vyšlapali „pejskaři“, kteří sem chodí na procházku.

V horní části si bez povolení vybudovali dráhu bikeři, nachází se zde několik drobných vodních ploch, jež jsou spíše smetištěm než místem vhodným pro vodní živočichy.

lesopark Cihelna - foto: sumpersko.net - M. Jeřábek

lesopark Cihelna - foto: sumpersko.net - M. Jeřábek

lesopark Cihelna - foto: sumpersko.net - M. Jeřábek

Lokalita je zarostlá náletovými dřevinami. „Mnoho stromů má již svůj zenit za sebou. Celé území jsme důkladně prošli, udělali inventarizaci dřevin a zhodnotili jsme jejich kvalitu, sadovnickou hodnotu a potenciál do budoucna. Ukázalo se, že hlavní generace stromů, která drží park pohromadě, je přestárlá. Dřeviny začínají padat a mohou být pro návštěvníky nebezpečné,“ popsal současný stav lesoparku architekt Martin König. Proto je podle něj nyní vhodné postarat se o výsadbu další generace stromů a park obnovit.

 

lesopark Cihelna - vizualizace zdroj: mus

lesopark Cihelna - vizualizace zdroj: mus

Právě obnova zeleně bude součástí první etapy revitalizace Cihelny, jež by měla odstartovat příští rok.

FOTOREPOETÁŽ: Šumperská Cihelna

Můžete přiblížit historii lesoparku Cihelna v Šumperku? O jak velkou plochu se jedná.

Jakub Jirgl: Území lesoparku Cihelna má rozlohu 14,367 ha nachází se na konci ulic Dobrovského, Mánesovy a Bratří Čapků v severozápadní části města a navazuje na okolní krajinu. Z jihovýchodní strany je lokalita ohraničena komplexem garáží. V současné době tvoří většinu plochy lesní porost náletových dřevin v místech bývalé cihelny a lomu. Severní část plochy je lépe udržovaná, v minulosti zde byly provedeny částečné sadovnické úpravy, přičemž byla zčásti zavezena navážkou neznámého složení, která místy vystupuje na povrch. V lokalitě se nachází drobná zanesená vodní plocha a prameniště. Jižní část má spíše lesní charakter, jedná se o náletové porosty na pískových svazích vytěženého prostoru cihelny, místy jsou zde i mohutné stromy – modříny a olše.  

lesopark Cihelna - foto: sumpersko.net - M. Jeřábek

Kdy došlo k posledním úpravám v lesoparku?

Jakub Jirgl: Úpravy se zde provádějí průběžně, snažíme se lesopark zprůchodnit, čistíme jej od padlých stromů a především od stromů, které by mohly být pro návštěvníky nebezpečné. V minulosti zde proběhly i částečné sadovnické úpravy.

lesopark Cihelna - místostarosta Jakub Jirgl foto: sumpersko.net - M. Jeřábek

V současné době vedení města aktivně pracuje na projektu revitalizace lesoparku. V jakém rozsahu bude?

Jakub Jirgl: Zhruba před rokem město zadalo Atelieru König z Uherského Hradiště zpracovat studii lesoparku Cihelna. Zdůrazňuji, že všechny kroky projednáváme s ochránci přírody. Naší snahou je zachovat přirozený ráz této lokality. Cílem je, aby lesopark žil po mnoho generací a sloužil tak dlouho jak obyvatelům města, tak živočichům, kteří v něm přebývají. V konečné fázi by měl vzniknout lesopark s důrazem na ochranu životního prostředí a environmentální výchovu. Cihelnu má zájem využívat například volnočasové centrum Doris, které se ekologické výchově věnuje, případně školy. Úpravy v parku budou prováděny s ohledem na rostlinné i živočišné druhy, bude zde vytvořeno množství nových ekologických zákoutí vhodných k osídlení i novými druhy, jež se v místě nyní nevyskytují. Při odstraňování přestárlých stromů bude dřevní hmota buď ponechána v broukovištích, anebo štěpkována. Štěpka poté bude použita ke zpevnění pěšin a k mulčování a vytěžené kmeny k výrobě mobiliáře.

V parku bude umístěna naučná stezka, která hravou formou seznámí návštěvníky s okolní přírodou, ale i s podrobnostmi o revitalizaci parku. Údržba v parku bude nastavena tak, aby nevhodnými zásahy nedocházelo k ochuzování biologické rozmanitosti místa.

lesopark Cihelna - vizualizace zdroj: mus

Mobiliář bude přírodního charakteru z masivního dřeva, půjde například o mobilní lavice, jež bude možné přenést. Na několika místech je navrženo posezení pod altánem, budou zde umístěny dřevěné plastiky a bludiště. Vše by mělo být vyrobeno z vytěžených kmenů v parku.

lesopark Cihelna - vizualizace zdroj: mus

Samostatná pozornost bude věnována zastavením naučné stezky a jejich přípravě, nejlépe ve spolupráci s místními školami.

Kdo byl iniciátorem projektu?

Jakub Jirgl: Iniciátorem projektu jsem byl já. Přiznám se, že bydlím nedaleko Cihelny, chodím sem téměř denně na procházky se psem a celá léta poslouchám od jiných pejskařů a návštěvníků z okolí, že by si tato lokalita zasloužila pozornost města. Revitalizace této lokality je v akčním plánu města již dlouhá léta, stále odkládaná a nyní máme jedinečnou příležitost dosáhnout na dotační prostředky, které by město v takovém objemu dávalo dohromady těžko.

lesopark Cihelna - místostarosta Jakub Jirgl foto: sumpersko.net - M. Jeřábek

Stávající stav je nevyhovující. Co považujete za nejvíce alarmující?

Jakub Jirgl: V současné době je dokončena inventarizace dřevin, odborníci zhodnotili jejich kvalitu, sadovnickou hodnotu a potenciál do budoucna. Ukázalo se, že hlavní generace stromů, která drží park pohromadě, je přestárlá. Stromy již několik let při běžných bouřkách či horších povětrnostních podmínkám padají a jsou pro návštěvníky nebezpečné. Zejména v jižní části, kde si nadšenci pro jízdu na kole v terénu svépomocí zbudovali překážky je situace velmi nepřehledná. V minulých letech došlo touto činností k obnažení kořenových systémů stromů, které následně popadaly a musely být na náklady města odstraněny. V současné době díky karanténě bylo území využíváno nadmíru všemi skupinami návštěvníků, nicméně máme za sebou mnoho let, kdy i tato zadní část byla využívána minimálně a stala se těžko dostupnou. Proto respektuji názor odborníků v dané problematice, že je třeba udělat nezbytné kroky v souvislosti se zelení, aby tam z dlouhodobého hlediska byla zachována páteřní síť stromů.

lesopark Cihelna - foto: sumpersko.net - M. Jeřábek

Uvedl jste, že stav lesoparku je mimořádně nevyhovující, zejména z hlediska bezpečnosti. Kdy předpokládáte, že by mohlo dojít k realizaci projektu? Co se uskuteční v letošním roce a jaké budou náklady?

Jakub Jirgl: Letos se již lokalita začne čistit od černých skládek, starých pařezů a dalších překážek. Kácení a obnova zeleně či budování mlatového chodníku a povalového chodníku přes mokřady by měly proběhnout příští rok. V dalších letech, v případě dostatečných financí, by pak přišly na řadu osazení mobiliáře a tvorba naučné stezky – tyto kroky jsou již součástí druhé etapy. Celkové náklady na revitalizaci první etapy jsou odhadovány na zhruba sedm milionů. Město bude žádat o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, která by mohla činit cca 5,5 milionu korun.

Autor: red., S. Adoltová, S. Singerová - mus, zdroj vizualizace - mus, foto: sumpersko.net - M. Jeřábek

Fotogalerie

lesopark Cihelna - místostarosta Jakub Jirgl   foto: sumpersko.net - M. Jeřábek

Další články z rubriky

Jak jezdí nejen motorkáři přes Červenohorské sedlo

Jak jezdí nejen motorkáři přes Červenohorské sedlo

Výsledek dopravně bezpečností akce

Pád horolezce v oblasti Rabštejnu

Pád horolezce v oblasti Rabštejnu

Zásah Horské služby a zdravotníků

Ve skanzenu na Jesenicku s turisty spadla lávka

Ve skanzenu na Jesenicku s turisty spadla lávka

Zraněné čtyři osoby skončily v péči zdravotníků

 
Podmínky užití   |    Prohlášení o přístupnosti   |    Reklama   |    Kontakty

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Sumpersko.net s.r.o. zakázáno.