Zde je místo pro Vaši reklamu
Zde je místo pro Vaši reklamu
Zde je místo pro Vaši reklamu
Neděle 07. března 2021 -

Sumpersko.net

Nově přidaný článek

Trojnásobný vítěz Wintermana podpoří díky výzvě „Vzhůru pomoci“ dvě nemocné děti

07.03.2021 - Trojnásobný vítěz Wintermana podpoří díky výzvě...

Počasí

07.03.2021 - Neděle

Teplota: 4 / -3 - SkoroJasno

08.03.2021 - Pondělí

Teplota: 4 / -3 - SkoroJasno

Zde je místo pro Vaši reklamu

Šumperští radní schválili preventivní projekty Programu prevence kriminality

17. dubna 2019 - 10:55

Zpět na seznam článků

Ministerstvo ze seznamu šesti projektů podpoří čtyři

Šumperští radní schválili preventivní projekty Programu prevence kriminality

ilustrační snímek zdroj foto: archiv

Město realizuje preventivní projekty podpořené státní účelovou dotací Ministerstva vnitra ČR z programu prevence kriminality již od roku 1997. Tyto projekty se spolu s dalšími aktivitami a projekty podílejí na prevenci rizikových jevů v Šumperku.

Ministerstvo vnitra vyhlásilo Program prevence kriminality na místní úrovni na letošní rok již loni 13. prosince a termín pro odeslání žádostí byl do 15. února. „V souladu s podmínkami stanovenými ministerstvem zveřejnilo Město Šumperk na svých webových stránkách výzvu k předkládání žádostí o zařazení preventivních projektů do Programu prevence kriminality města Šumperka na rok 2019. Termín pro podání projektů byl do 14. ledna,“ uvedla tisková mluvčí šumperské radnice Olga Hajduková.

Na odbor sociálních věcí bylo ve stanoveném termínu doručeno celkem sedm preventivních projektů. „S návrhy projektů byla 17. ledna seznámena Komise pro prevenci kriminality a bezpečnost ve městě. Všechny doručené projekty na svém jednání dne 28. ledna projednala pracovní skupina Prevence kriminality města Šumperka. Členové pracovní skupiny po diskusi k jednotlivým preventivním projektům jednohlasně schválili zařazení šesti preventivních projektů, jeden projekt podpořen nebyl. Pro těchto šest preventivních projektů doporučila komise zažádat o státní účelovou dotaci z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR, dotací z programu budou podpořeny čtyři projekty,“ uvedla manažerka prevence kriminality Slavěna Karkošková.

tabulka zdroj: mus

Forenzní identifikační značení jízdních kol (kompenzačních pomůcek) syntetickou DNA - cílem projektu je zavést značení a evidenci jízdních kol, popř. kompenzačních pomůcek, novým a efektivním prostředkem situační prevence – forenzní identifikační značení jízdních kol (kompenzačních pomůcek), syntetickou DNA a tímto novým prvkem ochránit majetek občanů, který je častým objektem zájmu osob páchajících protiprávní činnost. Dále odradit potenciální pachatele od majetkové trestné činnosti, znesnadnit páchání trestné činnosti, snižovat její míru a závažnost a zvyšovat tak pocit bezpečí občanů. V rámci projektu budou strážníky městské policie jízdní kola (invalidní vozíky) označena syntetickou DNA, zdokumentována a zaevidována do celostátního registru. Pro označení kola bude nutné předložit doklady nebo podepsat čestné prohlášení o nabytí jízdního kola a vyplnit formulář pro podrobný popis evidovaného předmětu včetně fotografie. Toto značení není pouhým okem viditelné, a proto bude na každé označené jízdní kolo, příp. invalidní vozík, nalepena příslušná samolepka, která varuje a informuje, že toto kolo nebo invalidní vozík je chráněno syntetickou DNA. Záměrem projektu je především preventivní účinek s cílem odradit pachatele od úmyslu spáchat trestný čin nebo jej usvědčit z jeho spáchání.

Prázdninové pobyty - cílem projektu a jeho aktivit je výchovně preventivní působení na děti a mládež směřující k prevenci a potlačení rizikového chování a trávení volného času. Navázání bližšího vzájemného kontaktu mezi pracovníky MěÚ Šumperk, oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence a jejich klienty, s cílem rozpoznání způsobu chování klienta v kolektivu vrstevníků, v různých zátěžových situacích a přirozeném prostředí. Projekt je zaměřen zejména na rozvoj samostatnosti, sebeobsluhy, chování v krizových situacích, a to formou zážitkových aktivit. Realizací projektu je podporován všestranný rozvoj dětí a mládeže s rizikovým způsobem trávení volného času, s výchovnými problémy a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Je to jeden z kroků vedoucích ke zkvalitnění a koordinaci přístupu k delikventnímu dítěti, jeho rodině a komunitě. V rámci projektu budou realizovány tři pobyty: Zimní lyžařský pobyt, letní táborový pobyt, podzimní poznávací pobyt. „Součástí pobytů budou sportovní aktivity, kreativní činnosti, environmentální výchova a výchovně preventivní aktivity s využitím animovaných spotů vytvořených v rámci projektu Olomouckého kraje Megafon – více než jen bezpečnost a celoevropské kampaně Say no! – řekni ne sexuálnímu nátlaku a vydírání,“ upřesnila Slavěna Karkošková.

Řešení výchovných problémů u dětí – intervenční program pro rodiče - cílem projektu je efektivní řešení výchovných problémů vytipovaných klientů kurátorů pro mládež MěÚ Šumperk, oddělení sociálně právní ochrany dětí a prevence, jejichž chování je problematické a vyžaduje dlouhodobou a komplexní péči zaměřenou nejen na práci s dítětem, ale i s prostředími dítěte, jež mohou významně ovlivnit řešený problém (tedy zejména s rodinou a se školou). Počet dětí s problémovým chováním neustále narůstá. Nevhodné a nežádoucí chování jako agresivita, hrubost, lhaní, záškoláctví, kriminalita, šikana se vyskytují bohužel stále častěji. Ve chvíli, kdy primárně-preventivní aktivity zaměřené na problematické chování selhaly, je potřeba přistoupit k aktivitám intervenčním. „ Projekt je určen pro vybrané klienty kurátorů pro mládež ve věku devět - osmnáct let, rodiče klientů, třídní učitelé a spolužáci,“ upřesnila manažerka prevence kriminality.

Senioři v bezpečí - cílem projektu je prostřednictvím pěti besed přispět ke zvyšování pocitu bezpečí a ochraně zdraví seniorů a osob se zdravotním postiženým, a ke snižování míry a závažnosti trestné činnosti páchané na této cílové skupině.

Senioři, ale také osoby se zdravotním postižením, patří mezi nejohroženější skupinu obyvatel, mají výrazný podíl ve struktuře obětí trestné činnosti. Trestná činnost páchaná na této cílové skupině je především majetkového charakteru, často se stávají cílem zlodějů a podvodníků a to díky své důvěřivosti nebo zdravotnímu postižení, ale také mnohdy díky své horší fyzické kondici. Senioři a osoby se zdravotním postižením žijící ve vlastních domácnostech, mnohdy osamoceně, jsou také vystaveni riziku pádů a nehod v domácnosti, ale také počínajícím příznakům onemocnění souvisejících se stářím nebo zdravotním postižením. Na besedách, jejichž lektory budou odborníci z oblasti práce se seniory a osobami se zdravotním postižením, budou v první části senioři a osoby se zdravotní postižením seznámeni s tím, jak se bezpečně chovat doma – jak předcházet požárům, jakým způsobem se mohou podvodníci a pachatelé trestné činnosti dostat do jejich blízkosti, jak si mají chránit své soukromí, jaké jsou možnosti zajištění jejich bytu nebo jak reagovat na různé nabídky. Druhá část se bude věnovat základům „první pomoci“ – informace o civilizačních onemocněních, které velice často postihují právě tuto cílovou skupinu, např. cévní mozková příhoda, vysoký krevní tlak, artróza, apod. a jejich včasné rozpoznání v praxi, jak předcházet úrazům v domácnosti, prevenci pádů, rehabilitaci, ergoterapii… Účastníci besed budou seznámení s Kartou života, která bude obsahovat důležité informace o seniorovi nebo osobě se zdravotním postižením a jeho zdravotním stavu. Tato karta bude obsahovat cenné údaje zejména pro záchranný integrovaný systém a to v případě, kdy bude muset zasahovat v bytě seniora nebo osoby se zdravotním postižením a ten nebude schopen podat důležité informace o své osobě a svém zdravotním stavu (krevní skupina, alergie, užívané léky aj.). Každý účastník besedy kartu života obdrží.

Autor: red., mus.a.č.

Fotogalerie

ilustrační snímek           zdroj foto: archiv

Další články z rubriky

Exkluzivní Fotogalerie

Jeseníky

Jeseníky

Fotek: 28
Přidáno: 06.01.2021

Přestupní terminál Šumperk

Přestupní terminál Šumperk

Fotek: 21
Přidáno: 16.11.2020

 
Podmínky užití   |    Prohlášení o přístupnosti   |    Reklama   |    Kontakty

Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu Sumpersko.net s.r.o. zakázáno.